Puppyhandel tegengaan door nieuwe invoerregels

In Nederland worden onvoldoende pups geboren om aan de vraag te voldoen. Er is daardoor een puppyhandel ontstaan met pups uit voornamelijk oost-Europa. Deze pups zijn vaak onder erbarmelijke omstandigheden gefokt. Verderop in dit artikel kunt u hier meer over lezen.

Om misstanden met de invoer van zieke pups te voorkomen gelden vanaf 29 december 2014 nieuwe regels:

Na 29 december 2014 moet elke hond die ons land binnenkomt een geldige rabiësvaccinatie hebben, een chip en een correct ingevuld EU paspoort. Vanaf 29 december 2014 wordt ook een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit paspoort is beter bestand tegen fraude en mag alleen door dierenartsen worden afgegeven. In het nieuwe dierenpaspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven.

De Rabiesvaccinatie mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Pups jonger dan 15 weken mogen dus niet meer geimporteerd worden.

Enkele cijfers over puppyhandel (2007)

Donderdag 26 april 2007 werd tijdens een internationaal congres voor dierenartsen te Amsterdam een lezing gehouden door Dr. Ing. P.A.M. Overgauw, directeur van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH en www.huisdieren.nu) . Deze stichting heeft als doel de belangen van zowel dieren als eigenaren te dienen, het uitgangspunt is verantwoord huisdierbezit.

De heer Overgauw hield een lezing over de internationale puppyhandel. Met zijn toestemming heb ik een samenvatting gemaakt in de vorm van stellingen en wetenswaardigheden.

Weet u dat:

 • Huisdieren in 55 % van de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn en dat het dan in 36 % van de huishoudens om een hond gaat?
 • Er in Nederland 1.8 miljoen honden zijn?
 • Per jaar 180.000 puppies nodig zijn om aan de Nederlandse behoefte te voldoen?
 • Stamboom fokkers 50.000 puppies per jaar fokken en broodfokkers fokken 30.000 puppies per jaar zodat 100.000 puppies uit andere onduidelijke kanalen komen (puppyfarms)?
 • Er per maand via het Internet 170.000 dieren (álle diersoorten: omzet 18 miljoen euro!) in Nederland verhandeld worden (2000.000 dieren per jaar!) ?
 • Van die maandelijkse 170.000 dieren er 45.000 puppies aangeboden werden met een waarde van 11 miljoen euro?
 • Er vanuit het buitenland (meestal Oost Europa) kofferbakken vol met puppies worden aangevoerd?
 • Deze puppies vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden gefokt, opgekweekt en verhandeld?
 • Er in de commerciële puppyhandel veel ziekten voorkomen door het ontbreken van vaccinaties en goede ontworming? Dat goede socialisatie ontbreekt bij deze dieren?
 • Puppies uit verschillende nesten gewoon gemengd worden, ziek en niet ziek?
 • Ernstige diarree veroorzaakt wordt door Parvo virus maar ook door het Corona virus of door de Isospora Canis? Er nieuwe Parvovirussen ontstaan door de internationale illegale puppyhandel?
 • Dat de gebruikelijke vaccins bij nieuwe virussen soms onvoldoende bescherming geven?
 • Alle puppies bij de geboorte besmet zijn met wormen en dat daarom goede ontworming van levensbelang is?
 • Ontworming van puppies op 2 weken leeftijd dient te starten en daarna elke 2 weken moet worden herhaald tot de leeftijd van 8 weken daarna maandelijks tot 6 maanden en daarna elke 3 maanden?
 • Volwassen honden 4 x per jaar ontwormd moeten worden? (zie www.esccap.org of www.capcvet.org) Dat puppies in de illegale handel vaak met goedkope onveilige middelen behandeld worden?
 • Een goede voeding van een puppy een beter vaccinatieresultaat en dus een betere bescherming geeft?
 • Uw dier door deze misstanden ook meer risico loopt?
 • U als potentiële puppyeigenaar deze markt kan maken en breken!
 • Een puppy bij aflevering altijd een moeder bij zich moet hebben? Als dat niet zo is, let op!
 • Een puppy uit afweeroverwegingen het best een week ná de tweede parvovaccinatie (10 weken leeftijd) opgehaald zou moeten worden, mits adequaat gesocialiseerd?
 • Dat er ook gelukkig ook héél veel goede fokkers zijn die zeker genoemd moeten worden? Dat de lijst van misstanden nog vele malen langer gemaakt kan worden?

Het is duidelijk dat U, als potentiële pupeigenaar, de mogelijkheid hebt om via uw koopgedrag en dat van uw naasten deze misstanden kunt bestrijden. Misstanden en verdenkingen zijn natuurlijk via de officiële kanalen te melden (PVH, politie, AID, Dierenbescherming).
Gelukkig worden er héél veel puppies op een goede manier gefokt en van een nieuwe eigenaar voorzien. Laten we daar vooral allemaal hard aan blijven werken!

Hebt u over dit of een ander onderwerp vragen? Loop gerust even binnen, bel of mail ons.

Pin It on Pinterest

Share This