Vragen staat vrij!
De nu volgende tekst is uitgebreid en hier en daar ingewikkeld. Als u vragen hebt, benader ons gerust!

Hoe werkt een vaccinatie?

Al jaren worden veel honden jaarlijks gevaccineerd. Een vaccin (enting) bevat (een deel van) een virus of bacterie en hulpstoffen. Na een vaccinatie maakt de hond afweerstoffen en afweercellen aan die hem of haar beschermen tegen de betreffende ziekte. De duur van deze bescherming wisselt per vaccin. Dit betekent dat honden niet meer elk jaar een grote cocktail van vaccins hoeven te krijgen om goed beschermd te zijn, maar dat de jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil (leptospirose) en “besmettelijke hondenhoest” (voorheen kennelhoest genoemd) elke 3 jaar kan worden uitgebreid met bescherming tegen Parvo, CAV-2 (hepatitis) en Hondenziekte. Tijdens de jaarlijkse controle kan gekeken worden welke vaccinatie(s) nodig zijn.

Vaccineren op maat en bloedonderzoek

Een enkele keer uit een eigenaar zijn of haar zorgen over vaccineren. Ook in de humane geneeskunde maken mensen zich soms zorgen. In het geval van het baarmoederhalskankervaccin besloten veel meiden zichzelf niet te laten vaccineren, omdat zij bang waren voor bijwerkingen.
Voordat een vaccin op de markt komt is het uitgebreid onderzocht. Het risico op bijwerkingen bij het vaccineren van honden is erg klein. Heel zeldzaam komt het voor dat een hond een allergische reactie krijgt. Dit kan meteen na het toedienen optreden of later op de dag van vaccinatie. Dit is meestal goed te behandelen en honden herstellen gewoonlijk snel. Bij levende vaccins, waarin de ziekteverwekker in verzwakte vorm zit, kan het dier in weinig voorkomende gevallen ziekteverschijnselen krijgen. Dit kan gebeuren wanneer het dier op het moment van vaccineren een verminderde weerstand heeft. Wanneer dit gebeurt, zijn de klachten vaak mild of goed te behandelen.
Omdat het belangrijk is uw hond te beschermen tegen ernstige ziektes, en het risico op bijwerkingen erg klein is, is het verstandig uw hond te laten vaccineren. Wel is het goed om te kijken welke vaccinatie wanneer gegeven moet worden en welke niet: “Vaccineren op maat”.

Wanneer u zich zorgen maakt over vaccineren, bijvoorbeeld omdat uw dier een keer last heeft gehad van de vaccinatie of een verminderde afweer heeft of om een andere reden, kunt u een bloedonderzoek laten doen. Het afgenomen bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium waar de afweerstoffen van uw dier tegen een aantal ziekten worden gemeten. Dit wordt gedaan voor de ziekten waartegen met de cocktail (hondenziekte, parvo en CAV2) gevaccineerd wordt. De bescherming tegen kennelhoest en Ziekte van Weil is maximaal een jaar en wordt daarom niet gemeten. We raden aan die vaccinaties sowieso jaarlijks te blijven geven. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Vaccineren zonder lichamelijk onderzoek:

Als uw huisdier volgens u gezond is en u hebt geen behoefte aan een onderzoek door de dierenarts kunt u wellicht in aanmerking komen voor een korting van 50% op het normale consulttarief. Na het ondertekenen van een gezondheidsverklaring wordt uw huisdier ingeënt door de dierenarts. Het zal echter niet worden onderzocht en er is ook geen gelegenheid voor uitgebreid overleg met de dierenarts. In de gezondheidsverklaring verklaart u niet alleen, dat het dier volgens u gezond is, maar ook dat het op de leeftijd van tenminste 12 weken is onderzocht door een dierenarts en dat er toen geen afwijkingen zijn gevonden.

Wij hebben twee redenen voor dit initiatief. Om te beginnen willen wij u meer keuzemogelijkheden bieden. Eigenaren in onze praktijk zorgen als regel uitstekend voor hun huisdier en merken snel als er iets niet in orde is. Zij zijn vaak goed in staat om zelf te kunnen beoordelen of hun huisdier gezond is, althans gezond genoeg om gevaccineerd te kunnen worden. Dat betekent niet dat onderzoek door de dierenarts geen meerwaarde heeft. Eigenaren kunnen allerlei zaken makkelijk over het hoofd zien, die de dierenarts bij lichamelijk onderzoek wel zal ontdekken. Ook worden er nu en dan toeval-bevindingen gedaan, die serieuze consequenties kunnen hebben voor de gezondheid. Denk aan een bult in de buik of een hartruis.

De tweede reden is van financiële aard. De dierenartskosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen, maar nu kunnen we op verantwoorde wijze een keer een substantiële prijsverlaging aanbieden. Bij onderzoeken en behandelingen zijn we al lang gewend de kosten tevoren te bespreken. We maken in overleg met de eigenaar geregeld keuzes of we werken met een stappenplan, waarbij de financiële gevolgen worden meegewogen zonder dat we inleveren op de kwaliteit van de zorg.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, geeft u dit dan duidelijk aan als u een afspraak maakt.

Welke vaccinaties worden gegeven bij de hond ? En wanneer?

Honden worden tegen verschillende ziektes gevaccineerd. Sommige van deze ziekten komen nog volop voor in Nederland. Een aantal ziekten waar tegen gevaccineerd wordt komen niet veel meer voor in Nederland. Dit is echter dankzij het feit dat veel honden door vaccinaties beschermd zijn. Hierdoor hebben de ziekteverwekkers minder kans om rond te gaan door Nederland. Echter, het risico blijft dat deze ziekten weer meer gaan voorkomen door het aanwezig zijn van niet-gevaccineerde honden in Nederland en het importeren van honden uit het buitenland. Stoppen met het geven van deze vaccinaties is geen optie, want in zeer korte tijd zullen deze ziekten weer veel voorkomen.

Overzicht vaccinaties

Hieronder volgt een overzicht van ziektes waar tegen we honden willen beschermen. Er zijn nog meer mogelijkheden, maar in dit overzicht beperken we ons tot de meest gebruikte vaccinaties. De geregistreerde werkingsduur van een vaccinatie hangt af van het gebruikte merk. Hieronder wordt de werkingsduur genoemd voor het door ons gebruikte merk.

Hondenziekte
Hondenziekte wordt ook wel Ziekte van Carré genoemd en wordt veroorzaakt door het Distemper virus. Het is een ernstige ziekte en komt wereldwijd veel voor. In Nederland zien we het door een goed vaccinatiebeleid gelukkig tegenwoordig zelden. Wel wordt het soms weer gezien doordat er veel puppies uit Oost-Europa worden geïmporteerd. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat een hond ziek wordt na besmetting (de incubatietijd). Daarom kan een pupje dat net voor de reis naar Nederland gevaccineerd is, na 1 of 2 weken wel ziek worden. Het droeg het virus dan al bij zich en de vaccinatie kwam te laat. Ook fretten kunnen Hondenziekte krijgen.
Honden met Hondenziekte zijn ernstig ziek en vertonen vaak verschillende symptomen. Ze hebben vaak koorts, neus- en ooguitvloeiing en diarree. Ze hoesten en braken veelvuldig en krijgen vaak neurologische symptomen door een ontsteking van de hersenen. De voetzooltjes en neusspiegel kunnen droog en verdikt zijn. Vaak overlijdt een hond aan deze ziekte of wordt geëuthanaseerd. Wanneer de moederhond gevaccineerd is, krijgen haar puppies afweerstoffen tegen deze ziekte mee via de baarmoeder en na de geboorte via de melk (“De maternale immuniteit”). De hoeveelheid afweerstoffen neemt in de eerste levensweken af. Na gemiddeld 6 weken bezit de pup te weinig afweerstoffen en vaccineren we hem of haar tegen Hondenziekte. Op een leeftijd van 12 weken en 1 jaar wordt deze vaccinatie herhaald. Daarna worden honden 1 keer per 3 jaar tegen Hondenziekte gevaccineerd.

Parvo
Parvo wordt veroorzaakt door een virus. Vooral puppies zijn erg gevoelig voor dit virus, maar ook oudere honden kunnen besmet worden. Parvo zorgt voor een ernstige ontsteking en beschadiging van de darmen. De honden braken, hebben (bloederige) diarree en raken snel uitgedroogd. Puppies overlijden regelmatig aan deze ziekte. Wanneer in een kennel een uitbraak plaatsvindt, blijkt de infectie moeilijk te bestrijden. Het virus is namelijk ongevoelig voor verschillende desinfecteermiddelen. Het virus komt regelmatig voor bij grote kennels die puppies van verschillende locaties samenbrengen. Ook voor deze ziekte geldt dat puppies afweerstoffen van de moeder meekrijgen wanneer zij een keer besmet is geweest of gevaccineerd is. De leeftijd waarop deze afweer onvoldoende is geworden is verschillend per pup. Daarom worden honden op verschillende leeftijden gevaccineerd tegen Parvo: op 6, 9 en 12 weken en soms op 16 weken leeftijd. Daarna op 1 jarige leeftijd en daarna 1 keer in de 3 jaar.

Leptospirose: De ziekte van Weil
Leptospirose is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie komt in Nederland voor. Het veroorzaakt o.a. een ontsteking van de lever (geelzucht) en nieren. O.a. honden, ratten, runderen én mensen kunnen besmet raken. Geïnfecteerde dieren geven deze ziekte voornamelijk via de urine aan elkaar door. Honden kunnen via het zwemmen in water, wat urine van ratten kan bevatten, besmet raken.

Honden worden op 9 en 12 weken leeftijd tegen Leptospirose gevaccineerd en daarna jaarlijks. Vanaf november 2013 zijn wij een nieuw vaccin tegen Leptospirose gaan gebruiken dat 4 stammen bevat en zodoende een betere bescherming biedt, zie www.leptospirose.nl

Infectieuze Leverziekte: Hepatitis Contagiosa Canis (HCC)
HCC wordt veroorzaakt door een virus, het Canine AdenoVirus-1 (CAV-1). Deze ziekte wordt het meest gezien bij jonge honden. Soms verloopt de ziekte mild: De hond heeft koorts, eet niet en is bleek. Hij kan hiervan genezen. Bij jonge honden treden vaak ernstiger infecties op. Zij kunnen op verschillende plekken in het lichaam bloedingen krijgen en een longontsteking en neurologische symptomen krijgen. Dergelijke infecties overleven zij meestal niet. Op 12 weken leeftijd en daarna 1 keer in de 3 jaar wordt gevaccineerd met CAV-2: Dit geeft ook bescherming tegen CAV-1.

Besmettelijke Hondenhoest (Voorheen kennelhoest): Bordetella, Paraϊnfluenza, CAV-2
Besmettelijke Hondenhoest (BHH) is een naam voor een veel voorkomende voorste luchtweginfectie bij honden. Het strottenhoofd en luchtpijp zijn vaak het hevigst ontstoken. Honden met BHH hebben vaak een harde hoest en kokhalzen regelmatig. Het wordt vaak omschreven als “Het lijkt alsof er iets in de keel zit”. Soms worden dieren met BHH heel erg ziek. Dit kan wanneer er bijvoorbeeld ook nog een longontsteking ontstaat. Dit zien we meer bij erg jonge honden en bij oudere honden.

BHH wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella, regelmatig in combinatie met de virussen Paraϊnfluenza en/of CAV-2. Honden die vaak met meerdere honden samen zijn, zoals in het pension of op de hondenschool of uitlaatservice, hebben de grootste kans op het oplopen van een infectie. Echter elke hond, ook wanneer het dier alleen dicht bij huis wordt uitgelaten, kan geïnfecteerd worden wanneer ze een andere hond tegenkomen met deze ziekte. Daarom worden niet alleen honden die naar “de kennel” gaan gevaccineerd, maar is het voor veel honden te overwegen.

Er kan tegen BHH (Bordetella en Paraϊnfluenza) worden gevaccineerd  d.m.v. een neusdruppelenting (Nobivac KC), overigens zónder naald! Dit is een levend verzwakt vaccin en geeft een goede afweer. Dit vaccin is na 1 keer toedienen een jaar werkzaam. Door de hoge weerstand in het neusslijmvlies is de bescherming tegen de ziekteverwekkers optimaal omdat deze ook via de neus binnenkomen. U kunt uw hond bij ons ook laten vaccineren met een injectievaccin, dat onder de huid wordt gegeven (Pneumo). Dit vaccin moet na een eerste vaccinatie na 4 weken herhaald worden. Vervolgens volstaat een jaarlijkse vaccinatie. De kans dat een gevaccineerde hond toch kennelhoest krijgt is klein. Gebeurt het toch dan verloopt de ziekte doorgaans veel milder. Wanneer uw hond naar een pension gaat adviseren we uw hond minimaal 4 weken voor de pensionopname te laten vaccineren.

CAV-2 wordt samen met Hondenziekte en Parvo op 12 weken leeftijd en daarna 1 keer in de 3 jaar gegeven.

Hondsdolheid: Rabiës
Hondsdolheid wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt opgelopen door een beet van een besmet dier, zoals een vos, hond of vleermuis. Een besmet dier vertoont vaak afwijkend, agressief gedrag en kan door bijten weer andere dieren of mensen besmetten. In Nederland komen vleermuizen voor die het virus bij zich dragen. Soms steken besmette vossen uit Duitsland de grens over. Het is enkele tientallen jaren geleden dat een mens in Nederland is besmet met Rabiës. In Oost-Europa en in Afrika komt Rabiës nog wel veel voor bij mensen en eist vooral in Afrika veel slachtoffers.
Wanneer uw hond in Nederland verblijft en niet meegaat naar het buitenland, dan hoeft hij of zij niet tegen Rabiës gevaccineerd te worden. Gaat hij wel mee naar het buitenland dan geldt voor de meeste EU-landen de eis dat wanneer uw hond voor het eerst gevaccineerd wordt tegen Rabiës dit 21 dagen voor vertrek gebeurt. Deze 21 dagen eis geldt niet bij volgende vaccinaties, mits uw hond binnen het vaccinatieschema weer gevaccineerd wordt. Voor het Verenigd Koninkrijk en landen buiten de EU (bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland) gelden aanvullende eisen. Alle eisen voor het meenemen van uw hond naar het buitenland kunt u nalezen op de website www.licg.nl.

Een vaccinatie tegen Rabiës is 3 jaar werkzaam bij honden (en katten). Voor elk gebruikt Rabiës vaccin in onze kliniek stelt de fabrikant 1 vaccin beschikbaar voor een project in Tanzania, Afrika

LeeftijdVaccinaties
6 wekenHondenziekte en Parvo
9 wekenLeptospirose, Parvo, Kennelhoest
12 wekenHondenziekte, Parvo, Leptospirose, CAV
1 jaarHondenziekte, Parvo, Leptospirose, CAV, Kennelhoest
2 jaarLeptospirose, Kennelhoest
3 jaarLeptospirose, Kennelhoest
4 jaarHondenziekte, Parvo, Leptospirose, CAV, Kennelhoest
5 jaarLeptospirose, Kennelhoest
6 jaarLeptospirose, Kennelhoest
7 jaar en verder1 Keer per 3 jaar de cocktail zoals op 1 en 4 jarige leeftijd, de 2 tussenliggende jaren Leptospirose en Kennelhoest
 
Andere vaccinaties
Rabiës1 Keer per 3 jaar wanneer de hond mee naar het buitenland gaat, vaccinatie is uitvoerbaar vanaf de leeftijd van 3 maanden.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This