Aanvullend onderzoek en operatie
Soms is een aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld röntgenonderzoek, of moet een dier worden geopereerd. In die gevallen wordt als regel een aparte afspraak gemaakt, spoedeisende zaken uitgezonderd. Meestal worden deze dieren ’s morgens om 9.00 uur gebracht en gaan ze, zodra het verantwoord is, in de loop van de middag weer naar huis. Als er een sedatie of narcose nodig is, blijft de eigenaar bij honden erbij tot de verdoving is ingewerkt. Katten zitten wat dat betreft anders in elkaar: zij lijken liever alleen gelaten te worden, als de verdoving inwerkt. Tijdens het telefonisch spreekuur doen we verslag van het verloop van het onderzoek of de operatie en spreken we met u af hoe laat het dier weer naar huis kan.

Het plan
Vaak is een probleem duidelijk en is over de oplossing nauwelijks discussie mogelijk, soms echter moeten er keuzes worden gemaakt: stellen we een behandeling in op basis van een vermoeden of gaan we eerst uitgebreider onderzoek doen? Hoe belastend is een eventueel nader onderzoek en hoe groot is de kans op een uitkomst waar je ook werkelijk wat aan hebt? Om welke kosten kan het gaan? Is het op een bepaald moment beter een dier te verwijzen naar bijvoorbeeld de Universiteitskliniek? Het maken van dergelijke keuzes beschouwen we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van eigenaar en dierenarts. Wij zijn van mening dat ook ingewikkelde medische problemen in essentie aan iedere eigenaar uit te leggen zijn. Wij zetten ons daarvoor in en vragen die inzet ook van u als eigenaar. Voor een goede gang van zaken is het van wezenlijk belang, dat u een onderzoek- of behandelplan goed begrijpt en het er ook mee eens bent. Vraag dus alles wat u wilt weten, mocht het niet vanzelf al ter sprake komen. Ook uw eigen ideeën over een probleem of over een bepaalde aanpak moet u beslist kenbaar maken. 

Openingstijden

Afspraakspreekuren:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur

Buiten bovengenoemde openingstijden is 24 uur per dag, zeven dagen per week een dierenarts bereikbaar voor spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur dagelijks tussen 13.30 en 14.00 uur.

BEL: 0182-511215

Pin It on Pinterest

Share This