Enige tijd geleden werd bij ons een hoogdrachtige (hoogzwangere) teef met spoed aangeboden die enkele uren tevoren één pup ter wereld had gebracht. Ondanks verwoede pogingen van moeder, eigenaar en dierenarts wilde nummer 2 het levenslicht niet via de normale route aanschouwen.De tijdsgrens waarop wij ingrijpen ligt over het algemeen bij 15-30 minuten persen zonder voortgang voordat besloten wordt tot het uitvoeren van een keizersnede.

Doel van de ingreep

De technische uitvoering van de keizersnede heeft als doel moeder en puppies zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de ingreep. Het is niet te vermijden dat op beiden een vorm van anaesthesie zal worden toegepast om de belasting van de ingreep minimaal te laten zijn. Toch is het de kunst dié vorm van anaesthesie te kiezen die de mogelijkheid biedt moeder en puppen direct na de geboorte weer wakker te laten zijn. Wij kiezen daarom voor “omkeerbare verdovingsmiddelen”. Dit zijn verdovingsmiddelen die via een “’tegenmiddel’’, welke op het gewenste moment wordt toegediend, uitgeschakeld kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk de negatieve invloed op het bewustzijn en de ademhaling minimaal te laten zijn zodat verzorging van pups door de teef en het drinken door de pups ongestoord kan plaatsvinden.

Techniek van de ingreep

In het kort komt het erop neer dat de teef een waakinfuus krijgt toegediend met een sedativum (een versuffende stof) en daarbij de buikwand locaal wordt verdoofd. Het dier krijgt zuurstof toegediend en het operatiegebied wordt gedesinfecteerd. De buikwand wordt geopend en op dat moment krijgt de teef naast de zuurstof een gasmengsel toegediend waarvan zij na 2 minuten dieper gaat slapen. In die 2 minuten verwijderen wij de pups via een snede in de baarmoeder en geven de pups in de bekjes het tegenmiddel waardoor zij direct ontwaken. De keeltjes van de pups worden leeggezogen en de pups gaan onder de warmtelamp, lekker tegen elkaar aan in een warm nest . De baarmoeder en de buik van de teef worden via hechting gesloten. Tegen het einde van de ingreep krijgt de teef weer alleen zuurstof en het tegenmiddel waardoor zij snel bij bewustzijn zal zijn en de pupjes zal kunnen herkennen en verzorgen. Een flinke pijnstiller zorgt ervoor dat de teef alsnog een onbezorgde kraamtijd tegemoet zal gaan. Ook in dit geval verliep de kraamtijd onbezorgd en groeien de pups goed.Tegen de tijd dat de pups wilder werden en meer energie vergden was moeder geheel hersteld.

Pin It on Pinterest

Share This