In kamer 1 voeren wij ook het laboratorium onderzoek uit.

Behandelkamer 1

In de behandelkamer is de gang van zaken vergelijkbaar met die bij de huisarts. De klachten, die u bij uw huisdier hebt gesignaleerd, worden zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd. Hierna vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Samen met u wordt vervolgens een plan gemaakt om de problemen op te lossen. In deze ruimte vindt zonodig ook een deel van het aanvullend onderzoek plaats, zoals onderzoek van bloed en urine.

Pin It on Pinterest

Share This