De kosten die het bezoek aan de dierenarts met zich mee brengt zijn vrijwel altijd voor uw eigen rekening. Het is daarom belangrijk, dat u inzicht hebt in die kosten. Wij helpen u daar zoveel mogelijk bij. Hieronder vindt u de belangrijkste tarieven, die ook op het prikbord bij de ingang hangen. Naar andere tarieven kunt u informeren bij de dierenarts of assistente. Hoewel niet altijd nauwkeurig de kosten van een onderzoek of behandeling te voorspellen zijn, maken we graag een begroting voor u, altijd uitgaande van een normaal verloop zonder complicaties en een redelijke schatting van variabele kosten, zoals narcose en de factor tijd. Het uiteindelijke notabedrag kan dus lager, maar ook hoger zijn. We streven er echter uitdrukkelijk naar u en ons op dit punt niet voor onaangename verrassingen te plaatsen. Onze tarieven zijn gebaseerd op een vergoeding voor tijd en inzet van ons team, gebruik van instrumentarium en materialen en worden door een gespecificeerde nota voor u inzichtelijk gemaakt.

We verzoeken u aansluitend aan uw bezoek af te rekenen. Bij voorkeur via de Pin. Betaling met contant geld proberen wij uit veiligheidsoverwegingen tot een minimum te beperken. U kunt op verzoek een gespecificeerde nota ontvangen. In het geval van facturering worden zonodig administratiekosten aan u door berekend.

Bent u al bekend met ons Preventief ZorgPlan? Voor een vast maandelijks bedrag bieden we optimale preventieve zorg! Lees meer…

 

Tarieven 2019 (inclusief 21% BTW)

 

Consulten

vaccinatieconsult37,00
vaccinatieconsult 2e dier€ 29,50
ziekteconsult€ 41,50
ziekteconsult 2e dier€ 32.00
euthanasieconsult€ 62,25
toeslag visite€ 58,00
seniorconsult kat (incl. bloeddrukmeting en bloedonderzoek)€110,00
seniorconsult hond (incl. bloedonderzoek)€97,82
Dierenkliniek de Paltrok heeft een dienstregeling met andere dierenartsenpraktijken. Wanneer wij spoeddienst hebben zijn er een zaterdag- en een zondaginloopspreekuur voor spoedgevallen in onze kliniek.
Spoed tijdens zaterdag-/zondag-inloopspreekuur (11.00u-11.30u)€ 81,00
spoed: 8.00 tot 23.00 uur€ 102,00
spoed: 23.00 tot 8.00 uur€ 156,00
nachttarief telefonisch consult€ 41,50
toeslag visite spoedtarief€ 112,00

Vaccinaties

(exclusief consult bij lichamelijk onderzoek of half consult bij ‘eigen verklaring’ zonder lichamelijk onderzoek)
carré, hcc, parvo, weil€ 20,05
weil€ 18.50
besmettelijke hondenhoest neusdruppel€ 25,05
besmettelijke hondenhoest injectie€ 23,00
rabies€ 20,55
katten- en niesziekte€ 19,85
niesziekte€ 19.50
katten- en niesziekte en chlamydia€ 20,95
bordetella neusdruppel kat€ 24,70
myxomatose, RHD1 én Filavac RHD2 (konijn, 1 jaar werkzaam, incl. consult)€ 58,00

Castraties

(exclusief postoperatieve pijnstilling op maat en wondbeschermende maatregelen; in overleg shirt of kraag)
kater   (excl. postoperatieve pijnstilling voor 5-7 dagen)€ 70,50
poes   (excl. postoperatieve pijnstilling voor 5-7 dagen)€ 149,80
reu     (tarief is afhankelijk van lichaamsgewicht)Vanaf € 170,50
teef    (tarief is afhankelijk van lichaamsgewicht)Vanaf € 348,00
teef toeslag laparoscopische castratie€ 116,00
cavia / konijn (mannelijk dier)€ 91.00
cavia / konijn (vrouwelijk dier)€ 152,00


Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMvD, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.

Openingstijden

Afspraakspreekuren:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur

Buiten bovengenoemde openingstijden is 24 uur per dag, zeven dagen per week een dierenarts bereikbaar voor spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur dagelijks tussen 13.30 en 14.00 uur.

BEL: 0182-511215

Pin It on Pinterest

Share This