Aan elk leven komt een eind

Soms sterven honden onverwacht thuis. Vaker heeft een eigenaar zijn/haar hond ziek zien worden en hebben er al onderzoeken of behandelingen plaats gevonden. Wanneer een hond uitzichtloos lijdt wordt vaak de beslissing genomen het dier te euthanaseren. Afwachten tot de hond in zo'n situatie uit zichzelf sterft, is in veel gevallen niet ons advies. Het kan vaak een lange tijd duren voordat een hond sterft en het dier zal hierbij teveel lijden. Over het nemen van een beslissing om een dier te laten euthanaseren kunt u op onze website lezen: "Euthanasie, een besluit".

Uw hond kan ook in een vakantieperiode ernstig ziek worden of overlijden. Daarom is het verstandig daarover duidelijke afspraken met de oppas of het pension te maken of de bereikbaarheid van de diereigenaar goed te regelen.

De euthanasie

Thuis of in de kliniek
De euthanasie kan plaatsvinden in de kliniek of thuis, naar keuze van de diereigenaar. Wanneer u er voor kiest uw hond thuis te laten euthanaseren zullen we met u overleggen op welk tijdstip van de dag dit kan plaatsvinden. Een euthanasie in de kliniek plannen we altijd op een zo'n rustig mogelijk tijdstip. Kom daarom liever niet tijdens een inloopspreekuur, maar maak alstublieft een afspraak. We houden een behandelkamer vrij, zodat de euthanasie in alle rust kan plaatsvinden.

Het verloop
We bespreken eerst met u hoe de euthanasie zal verlopen. Het doel is dat het voor uw hond (zoveel mogelijk) stressvrij verloopt en dat u rustig afscheid kunt nemen van uw huisdier. Mogelijk heeft u een eerdere ervaring met een euthanasie van een huisdier en heeft u bepaalde wensen. Laat dat dan alstublieft weten.
Het verloop van een euthanasie laten we vaak afhangen van het karakter van het dier, hoe versuft hij of zij al is en uw wensen. Veel honden krijgen eerst een injectie met een combinatie van narcosemiddelen in een spier. Het zal dan minuten duren voordat het dier versuft is. Wanneer dat prettig is kan uw hond bij u op schoot liggen. Uw hond mag ook in zijn eigen mand liggen wanneer u die meeneemt. Daarna volgt een tweede injectie met een overdosis pentobarbital-oplossing in een bloedvat of in de buik.
Wanneer uw hond het goed toelaat kunnen we ook, in overleg met u, als eerste een braunule (infuusnaaldje) inbrengen in een bloedvat. De narcosemiddelen worden dan via deze braunule toegediend. Dieren raken dan veel sneller versuft en buiten bewustzijn.

Kinderen
Regelmatig vragen eigenaren zich af of zij hun kind(eren) bij de euthanasie van hun huisdier aanwezig zullen laten zijn. Heeft uw kind de leeftijd dat u dit kunt bespreken met hem of haar doe dat dan ook. Veel kinderen kunnen dat goed zelf beslissen. Mogelijk hebben zij vragen van tevoren. Wanneer u die niet kunt beantwoorden willen wij dat ook graag doen. Kinderen kunnen ook meekomen en ter plekke besluiten bij welk gedeelte van het proces zij aanwezig willen zijn. Wanneer uw hond agressief is en u verwacht dat het zich erg zal verzetten tegen het geven van een injectie, kan uw kind beter even buiten de spreekkamer wachten. Wanneer het dier gekalmeerd en versuft is na de injectie kan uw kind alsnog afscheid komen nemen.

Na afloop, de bestemming van uw huisdier

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de bestemming van uw overleden hond. Wanneer dit eerder nog niet besproken is zullen we dit doen na afloop van de euthanasie. Het kan via de dierenarts, zonder enig belang, geregeld worden. Er zijn duidelijke verschillen in de kosten van de verschillende bestemmingen. Deze kosten zijn bij de begraafplaatsen, de crematoria, de Dierenambulance en bij ons opvraagbaar en zijn ook aangegeven op het foldermateriaal.
Na de dood kan het dier vervoerd worden naar een bestemming door de diereigenaar, de dierenambulance of vervoer van het crematorium zelf.

Er is keuze tussen:

  • Begraven (thuis of elders). U mag uw dier op eigen terrein begraven, mits u het dier minstens 75 cm diep begraaft en niet in plastic hult. Er zijn ook dierbegraafplaatsen, waar u verschillende opties hebt wat betreft kistje, steen, beplanting, etcetera.
  • Destructie (vernietiging) is de weg die o.a. dode koeien, varkens en slachtafvallen gaan. Deze methode is ook mogelijk voor gezelschapsdieren. Hierbij komt na een fabrieksmatige verkleining van het dode dier pas in de eindfase (diermeel) de verbranding aan de orde.
  • Crematie in een dierencrematorium is momenteel de meest gekozen weg. Hierbij vindt een verbrandingsproces van het intacte lichaam bij 800 graden Celsius plaats. Er is een keuze te maken tussen individuele crematie en crematie in groepsverband.
    • De groepscrematie bestaat uit een gelijktijdige crematie van 3-4 dieren in een oven waarbij de as vermengd wordt en later uitgestrooid.
    • De individuele crematie bestaat uit een verbrandingsproces van een enkel dier per oven. Hierbij is er de mogelijkheid dat de diereigenaar de as terugkrijgt en kan uitstrooien of opslaan in een urn. Uitstrooiing over zee via het diercrematorium is ook een optie.

U kunt erop vertrouwen dat wij u in alle rust zullen en willen voorlichten over de genoemde mogelijkheden.

Hebt u over dit onderwerp nog vragen, loop gerust binnen of bel of mail even.