Dierenkliniek de Paltrok afvalElk huishouden heeft tegenwoordig meerdere bakken in het kader van de afvalscheiding. Wij ook!

Plastic en papier

Ook wij zijn natuurlijk op een gegeven moment plastic afval gaan inzamelen. Grote plastic verpakkingen gaan in de oranje zakken. Onlangs zijn wij begonnen ál het herbruikbare plastic te verzamelen. U moet dan denken aan hulsjes van naalden, verpakkingsplastic van infuusnaalden, lege infuuszakken, alle plastic verpakkingsmaterialen etc. In eerste instantie een boel handbewegingen extra maar na verloop van tijd weten onze handen feilloos de verschillende inzamelbakjes te vinden. Het resultaat is een verdubbeling van onze bijdrage. Duurzaam handelen gaat niet vanzelf! Al ons papierafval voeren wij via de papiercontainer af. Daarnaast is ons papierverbruik door de digitalisering verminderd.

Batterijen en toners

Stichting AAP (www.aap.nl) verzamelt dit soort afval naast oude mobieltjes. Van de opbrengst wordt een aardig apenopvangproject ondersteund.

Medisch afval

Onze gebruikte injectie- en infuusmaterialen gaan in een circuit van het zgn. medische afval. In gele tonnen met blauw deksel wordt dit via een speciaal "ziekenhuisafval" traject afgevoerd. Het chemisch afval is minimaal daar onze röntgensystemen digitaal zijn en geen ontwikkelvloeistoffen meer worden geproduceerd.

Dierlijk afval

Tijdens operaties worden soms lichaamsdelen verwijderd (tumoren, organen, ledematen etc.), deze worden via een destructieketen verwijderd. Eigenaren die ervoor kiezen hun dier niet te laten cremeren of te (laten) begraven kiezen soms ook voor destructie. Het destructie proces is een wezenlijk ánder proces dan crematie (verbranding) en is een fabrieksmatige verwerking van allerlei dierlijk materiaal.

Huishoudelijk afval

Ook wij produceren huishoudelijk afval, dit afval gaat via de (grond)containers naar de afvalverwerker.

Gebruikt, maar nog bruikbaar

Medicijnen en antiparasitaire middelen die over de houdbaarheidsdatum (maar nog wel bruikbaar) heen zijn gegaan of zijn terug gebracht door eigenaren, worden een paar keer per jaar opgehaald door vrijwilligers met banden met asiels in het buitenland. Onlangs heeft een stewardess 2 dozen opgehaald en heeft deze naar een asiel in Turkije gebracht. Ook gebruikte materialen als rompers, schoentjes etc. gaan in deze dozen mee. De ontvangers zijn er blij mee en hanteren andere normen vwb. bruikbaarheid van medicatie.